Õpetajad

Karin London töötab terapeudi, superviisori, coachi ja koolitajana alates 1994 a.

Karin on lõpetanud eripedagoogika Tartu Ülikoolis 1993 a. Ülikooli ajal alustas ta psühhoteraapia õpinguid psühhodraama alal, hiljem ka NLP, pereteraapia, pere- ja organisatsiooni konsteallatsioonide- ning teiste teraapiate alal.

Perekonstellatsioonid lõpetas ta 2016, tunnistus 322 ja organisatsiooni konstellatsioonid 2015, tunnistus 024. Lisaks põhiväljaõpetele on ta osalenud paljudel teistel konstellastiooni puudutavatel koolitustel, n. trauma konstellatsiooni töös, erinevate tehnikatega töötamine konstellatsioonis jne.

Karin viib läbi teraapia gruppe, kus ta kasutab konstellatsiooni ja psühhodraama meetodeid vastavalt kliendi vajadusele. Oma eripäraks konstellöörina ta peabki ka teiste, eriti psühhodraama meetodi kasutamist ning kombineerimist konstellatsiooni meetodiga. Terapeudina on tema baasmõtlemine psühhoanalüütilise arengukäsitluse keskne. Ta terapeudi mõtlemine põhineb suures osas Soome psühhiaatri ja analüütiku V. Tähkka psühhoanalüütilisel arengu teoorial.

Karin viib läbi avatud konstellatsioonigruppe, töötab väga palju individuaalklientidega, esineb süsteemsete pere-ja organisatsiooniseaduste tutvustamisel konverentsidel, kirjutab artikleid.

Perekonstellatsioonides töötab ta erinevate teemadega – ärevus-ja söömishäired, depresioonid, suhteküsimused nii partneri- kui ka vanemate süsteemis jne.

Karin on alates 2022 a. Eesti Professionaalsete Konstellööride Assotsiatsiooni juhatuse esimees.