Koolitusest

Õppes saavad osaleda kõik, kes soovivad rohkem teadmisi konstellatsioonidest ja sellest, milliseid lahendusi konstellatsioonid võimaldavad. Konstellatsioonide õppes õpime tundma süsteemseid seoseid. Õpime neid ära tundma ja nendega toime tulema. Õppe läbimisel saame kolm ühes: teadmised, võimaluse lisa teenimiseks ja oma elu korrastamiseks. Õpe algab tavaliselt septembris ja koosneb moodulitest ja harjutamise päevadest. Suvepuhkus on juulis ja augustis. Täpsem ülevaade õppe sisust on õppekavades.

Liigume selles suunas, et õppesse paigutatud raha oleks võimalik tagasi taodelda.

Õpet võib läbida kahel võimalikul viisil. Need, kes soovivad ainult teadmisi ja ei pretendeeri konstellatsioonide läbiviimise oskusele, saavad harjutuspäevadel valikuliselt harjutusi teha. Need kes soovivad hiljem teistele toeks olla peavad õppekava läbima täies mahus. See tähendab, et osalema harjutuspäevadel ja külastama konstellatsioone õppekavas etteantud mahu ulatuses.

Õppes arvestame varasemat haridustaset ja käsitleme individuaalselt kõiki võimalusi. Kogu õppemahu läbimisel kantakse õppijate nimed ja lõpetamise aasta Instituudi (KTAI) lõpetanute registrisse.

Pakutava õppekava alusel õpingud juba käivad ja õppimist puudutav tagasiside on hea.