Mõisted

Konstellatsioone on erinevaid ja lähenemisi mitmesuguseid. Konstellatsioone võib nimetada “süsteemseteks paigutusteks”, mis on eesti keeles arusaadavam ja mõistetavam. Konstellatsioonides on paigutused ja käsitlus süsteemne. Sellest lähenemisest võib hiljem tulla ka konstellööride nimetamine süsteemseteks terapeutideks või süsteemseteks konsultantideks.

Liigiti jagunevad konstellatsioonid: iskikliku töö konstellatsioonideks, individuaalseteks konstellatsioonideks abivahenditega, süsteemseks nõustamiseks. KTAI-s kasutame õppes sellist alaliigitust, et oleks rohkem selgust.

Iskikliku töö konstellatsioonid: Konstellatsiooni viiakse läbi grupitööna ja konstellatsioonitöös osalevad inimesed, keda nimetatakse asendajateks. Sellises konstellatsioonis on konstellöör, inimene, kes soovib endale konstellatsioonitööd ja teised kohalviibijad, kes vajadusel võivad sellesse konstellatsioonitöösse sattuda, kui neid valib klient teatud rolli täitma tema isikliku töö läbiviimiseks.

Individuaalsed konstellatsioonid abivahenditega: Konstellatsiooni viib läbi konstellöör koos kliendiga. Konstellöör (süsteemne terapeut) edastab kliendile informatsiooni läbi selle, kuidas klient paigutab oma süsteemi selleks ettenähtud laual konstellatsiooninukkude abil. Kõnstellöör võib kasutada erinevaid abivahendeid, milleks on nukud, süsteemi paigutuse esemed (“ringid”, sussid, toolid, kaardid jne). Siis lisanduvad ka konstellööri varasemad praktikad. Kõik selleks, et kliendile rohkem infot anda tema küsimuse ja süsteemi kohta. Selle liigi konstellatsiooni valikul on hea, kui klient oskab kirjeldada oma tundeid erinevate paigutuste puhul. Veel tuleb kasuks mineviku hea tundmine. Süsteemselt olulise informatsiooni puudumine ei võimalda individuaalset konstellatsiooni jätkata.

Süsteemne konsulteerimine: Konstellöör selgitab konstellatsiooni olemust ja seda, milliseid valikuid on kliendil hea teha oma teemaga tegelemiseks, annab soovitusi millist peresüsteemi informatsiooni võib vaja minna hea tulemuse saavutamiseks. Konsulteerimise käigus võib konstellöör kasutada ka erinevaid abivahendeid, esimeste hüpoteeside ja sammude valjaselgitamiseks. Seda kõike selleks, et kliendile rohkem informatsiooni anda tema süsteemis võimakile seoste kohta.