Vastuvõtt

Instituut korraldab enne algava õpe algust vähemalt 2 õpet tutvustavat tasuta kohtumist. Info selle kohta avaldatakse Instituudi kodulehel www.konstinst.ee ja konstellatsioone teostaval kodulehel www.konstellatsioonid.ee Sügisel algava õppeaasta esimene kohtumine toimub 19.mail Vabaduse pst.128 II korrus, Tallinn algus 18.00. Kohtumisel saab vastuseid oma küsimustele ja kui otsus on positiivne, siis saab kirjutada avalduse KTAI- sse astumiseks. Samaaegselt võib tasuda registreerimistasu, mis on tavaliselt pool mooduli tasust. Registreerimistasu tasumine garanteerib õppes osalemise. Teised vajalikud dokumendid vormistatakse hiljem praktikapäevade raames. Vastuvõtuks on tarvis haridust tõendavat dokumendi koopiat, isikut tõendava dokumendi koopiat. Üksikasjades lepitakse kokku eraldi.